Zapytanie ofertowe na transport

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” zaprasza do złożenia oferty na: wynajem i przewóz 30 uczestników szkolenia pt. „Zasady monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Bądźmy Razem””.

Operacja będzie realizowana w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

Zapytanie na transport