Zebranie Rady

Przewodniczący Rady informuje iż odbędzie się Zebranie Rady w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w biurze LGD „Bądźmy Razem” w celu:

1. Rozpatrzenia protestów z naborów 4/2017 i 5/2017.

2. Oceny wniosków z ogłoszenia nr 6/2017 i 7/2017.

Harmonogramy w załączniku.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Hubert Boguta