Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).
Ustawa i przepisy przejściowe wyraźnie mówią, że Beneficjent stosuje się do ustawy, dla pewności może zawsze wystąpić o aneks do umowy ze względu na nowe przepisy.
Czyli teraz wystarczą 3 zapytania ofertowe i rozpoznanie rynku.

http://ksow.pl/news/entry/13069-zmiana-przepisow-dotyczacych-konkurencyjnego-t.html