Zmiany w KRS dla wszystkich organizacji pozarządowych

Nowe obowiązki organizacji pozarządowych wobec KRS
15 marca 2018 r. pojawił się nowy rodzaj informacji, którą – prędzej czy później – będzie musiała dostarczyć sądowi rejestrowemu każda organizacja pozarządowa.
Od 15 marca 2018 r. zbierane są te same dane co wcześniej (czyli imiona, nazwiska, pesele osób reprezentujących oraz zgody na powołanie – jeśli jest taka potrzeba tzn. kiedy inne osoby niż powołane podpisują wniosek). Dodatkowo wymaga się od osób reprezentujących organizację pozarządową podania w oświadczeniach ich adresów do doręczeń.
Organizacje pozarządowe, które po 15 marca 2018 r. nie będą kontaktować się z KRS, RÓWNIEŻ mają obowiązek dostarczyć do sądu rejestrowego oświadczenia z adresami do doręczeń osób reprezentujących. Muszą do zrobić w ciągu 18 miesięcy od daty wejścia w życie nowych przepisów. Mają więc czas do połowy września 2019 r.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2175225.html