Konsultacje społeczne dot. nowej perspektywy 2021-2027

Zapraszamy na spotkania dotyczące konsultacji społecznych zgodnie z harmonogramem, odnośnie nowej perspektywy PROW 2021-2027.
Celem spotkania  jest omówienie dotychczas zrealizowanych projektów, przybliżenie nowej perspektywy oraz uzyskanie informacji od Państwa w jakim kierunku chcielibyście aby były realizowane dalsze działania LGD w nowym PROW.
Zachęcamy do udziału mieszkańców obszaru LGD „Bądźmy Razem”.

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 06.04.2022 – dot. ponownej oceny

Protokół z Zebrania Rady z dn. 06.04.2022 r. dotyczący ponownej oceny protestu  dot. naboru 6/2020 na przedsięwzięcie – Nowe innowacyjne źródła dochodu (Premia) ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

protokół

uchwała

lista

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” jest w trakcie przygotowywania wniosku na Wsparcie Przygotowawcze na okres 2021-2027.

W najbliższym czasie przystąpimy do spotkań i konsultacji z mieszkańcami naszego obszaru. Aby przystąpić do spotkań musimy przygotować:

1. Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR.

2. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań.

Proszę śledzić naszą stronę w najbliższym czasie więcej informacji.

Spotkanie LGD-ów

W dniu 1 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie Lokalnych Grup Działania działających na ternie Polski.

Programem spotkania było omówienie:

  1. Wdrażanie LSR przez międzywojewódzkie LGD.
  2. Bieżąca sytuacja związana z okresem przejściowym i wyborem LSR na nowy okres programowania.
  3.  Wspólna pomoc lokalnych grup działania Ukrainie.

Od 1  do 29 kwietnia 2022 ogłoszone są  nabory na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2021-2027.

W najbliższym czasie każda LGD przystąpi do tworzenia nowego dokumentu.