Informacja z posiedzenia Rady z dnia 19.05.2022- dot. rozpatrzenia pism z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie powtórnej oceny protestów z ogłoszenia nr. 1/2022,3/2022,4/2022.

Dnia 19.05.2022 r.  o godz. 9:00 odbyło się posiedzenie Rady, natomiast wskutek braku zachowania zasady sektorowości nie odbyła się ocena protestów skierowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Następne posiedzenie Rady zwołane zostanie niezwłocznie w późniejszym terminie.

 

Protokół

Uchwała

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Hubert Boguta