Protokół z posiedzenia Rady z dnia 01.06.2022 – dot. powtórnej oceny protestów i uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania

Protokół z Zebrania Rady z dn. 1.06.2022 r. dotyczący powtórnej oceny protestu  dot. naboru 1/2022,3/2022, 4/2022 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania.

Protokół Rady z dnia 01.06.2022

Uchwala

Lista oper wybranych 4.2022

Uchwala

Lista oper wybranych 3.2022

Uchwala

Lista oper wybranych 1.2022