Konsultacje społeczne dot. Procedur wyboru i oceny operacji w ramach PS WPR 2023-2027

 

 

W związku z zatwierdzeniem Wytycznej szczegółowej w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR” oraz zaktualizowaniem dokumentów, Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” poddaje nw. dokumenty konsultacjom społecznym.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: lgdbadzmyrazem@gmail.com lub do biura LGD w terminie do 06.05.2024r. do godz. 15.00.
Do pobrania:

Formularz uwag Formularz-uwag Czytaj dalej

Mazowieckie Dobre Praktyki Kulinarne z LGD

Dnia 24 kwietnia 2024 r. w Liwskim Centrum Kultury w Liwie odbyły się „Mazowieckie Dobre Praktyki Tradycji Kulinarnych”. Organizatorem warsztatu był Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy ze Stowarzyszeniem – Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem. Uczestnikami warsztatu byli: Koła Gospodyń Wiejskich i mieszkańcy regionu LGD „Bądźmy Razem”. Samorząd Województwa Mazowieckiego na warsztatach reprezentowała Specjalista Pani Agnieszka Kamińska z Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warsztaty poprowadził Instruktor kulinarny Pan Sebastian Gołębiewski i Inspektor Rolnictwa Ekologicznego Pani Marta Świerk. Prelekcje na temat ziół i ich zastosowania w kuchni i nie tylko wygłosiła Pani Anna Rydzewska – Słoneczne Zioła Lawender Farm. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” reprezentowały: Dyrektor Biura Mariola Kiełek, Główna Księgowa Małgorzata Lipka – Chudzik i Specjalista ds. promocji Alicja Żero. Czytaj dalej

Informacja – zatwierdzona Wytyczna szczegółowa w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach PS WPR na lata 2023–2027

Informujemy, że MRiRW udostępniło wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR”.

Wytyczne szczegółowe określają specyficzne dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR:

*warunki przyznawania pomocy;

*rodzaje kryteriów wyboru operacji oraz zasady ich określania;

*warunki realizacji operacji;

*formę w jakiej przyznaje się pomoc, wysokość pomocy udzielanej beneficjentowi oraz poziom pomocy dla poszczególnych operacji;

*warunki wypłaty pomocy;

*zobowiązania beneficjenta.

Wytyczne obowiązują od dnia 29 marca 2024 r.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe-w-zakresie-przyznawania-i-wyplaty-pomocy-finansowej-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-20232027-dla-interwencji-i131-leaderrozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks–komponent-wdrazanie-lsr?fbclid=IwAR2G3lG07IFTE4u4qXp5h_wAKT7uSpwwkMno8CN_xB5uS2BmBi57mu9U26Y