Zapytanie ofertowe do składania ofert na wykonanie Katalogu dobrych praktyk

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” zaprasza do składania ofert na wykonanie Katalogu dobrych praktyk. Katalog powinien przedstawiać zrealizowane projekty za pośrednictwem Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na terenie trzech gmin tj. Korytnica, Łochów i Stoczek.

Zapytanie ofertowe na katalog

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie spotkań nt. „Spotkania aktywizujące społeczność lokalną”

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie „Spotkań aktywizujących społeczność lokalną”. Spotkania będą przeprowadzone w siedmiu gminach należących do LGD „Bądźmy Razem”, w celu zapoznania z podejściem LEADER, możliwości uzyskania wsparcia i zachęcenia do czynnego udziału w pracach nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju i członkostwie LGD „Bądźmy Razem”.

Zapytanie ofertowe na spotkania

Zaproszenie na Zebranie Walne członków LGD „Bądźmy Razem”

STOWARZYSZENIA – LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„BĄDŹMY RAZEM”

Z A P R A S Z A

na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2015 r.
o godz. 10.00
(II termin o godzinie 10.15 w przypadku braku quorum) w Sali Konferencyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Łochowie, ul. Wyspiańskiego 18.

W załączniku:

Harmonogram zebrania.

Materiały na WZC

(projekty uchwał, Statut)

materiały na zebranie walne 25.04.2015 r.

VII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach

targi

W związku z planowaniem stoiska Województwa Mazowieckiego na tegorocznych targach Agrotravel w Kielcach zostaliśmy wybrani do promowania LGD z Mazowsza.
W tym roku chcielibyśmy wyodrębnić 2 sektory Ginących Zawodów (w podziale na materiał wykorzystywany w twórczości):
1 sektor: PAPIER + degustacja produktów tradycyjnych,
2 sektor: GLINA/CERAMIKA + degustacja produktów tradycyjnych.
Targi odbywają się w dniach 10 – 12 kwietnia 2015 r.
Szczegółowe informacje:
http://agro.travel/pl/targi/targi_agrotravel_2015/