Film promujący projekt „Piękno Doliny Liwca”

Przedstawiamy Państwu kolejny projekt Stowarzyszenia, promujący projekt pn. „Piękno Doliny Liwca”
W filmie znajduje się dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszarów wiejskich, atrakcje turystyczne, zabytki, bardzo często atrakcyjne dla mieszkańców miast szukających nowych, ciekawych sposobów spędzenia wolnego czasu. Niniejszy projekt współpracy ma na celu wykorzystanie potencjału terenów wiejskich poprzez rozpromowanie obszaru LSR Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem”.
Zachęcamy do obejrzenia i miłego spędzenia czasu na naszym obszarze.
Film powstał przy współpracy gmin członkowskich i White Studio.
Między terytorialny projekt współfinansowany zrealizowało wspólnie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach „Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.