Informacje z Urzędu Marszałkowskiego o postępie weryfikacji wniosków

Informacja o postępie weryfikacji operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” dane obejmują okres do 31 grudnia 2011 r.

Pobierz

Informacja o postępie weryfikacji operacji w ramach działania „Małe projekty” dane obejmują okres do 31 grudnia 2011 r.

Pobierz

Informacja o postępie weryfikacji operacji w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” dane obejmują okres do 31 grudnia 2011 r.

Pobierz