Protokół z posiedzenia Rady z dnia 06.04.2022 – dot. ponownej oceny

Protokół z Zebrania Rady z dn. 06.04.2022 r. dotyczący ponownej oceny protestu  dot. naboru 6/2020 na przedsięwzięcie – Nowe innowacyjne źródła dochodu (Premia) ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

protokół

uchwała

lista