Publikacja projektu „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego”

Kolejna publikacja Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” pt. „Dziedzictwo lokalne – kulinaria i rękodzieło artystyczne” jest wspólnym projektem z Lokalną Grupą Działania „Równiny Wołomińskiej”, która została wydana w ramach projektu współpracy Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego o akronimie ZYDEL.

Kierujemy ją do wszystkich zainteresowanych poznawaniem Naszych twórców na wschód od Warszawy.

Tym razem chcemy zwrócić Państwa uwagę na sztukę ludową, rękodzieło artystyczne i tradycje kulinarne naszego obszaru, które razem z innymi atrakcjami, takimi jak piękna przyroda i zabytki, równie mocno akcentują dziedzictwo kulturowe naszego regionu oraz pomagają kreować jego pozytywny wizerunek.

Odwiedzając nadliwieckie obszary, zwłaszcza podczas różnego rodzaju imprez plenerowych – festyny, pikniki, dożynki, turnieje, nietrudno zauważyć, jak istotnym i charakterystycznym elementem otoczenia jest twórczość ludowych artystów. Sztuka ta, czerpiąc inspiracje z otaczającej natury, obserwacji otoczenia, wspiera kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej okraszonej kolorami dawnych lat oraz wspaniałymi smakami i zapachami kuchni regionalnej pielęgnowanej przez koła gospodyń wiejskich przeżywających obecnie swój renesans.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

Publikacje można pobrać z zakładki Media-Wydawnictwa https://www.lgdbadzmyrazem.pl/wydawnictwa/

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach między terytorialnego  projektu współpracy wspólnie z LGD „Równiny Wołomińskiej” pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego o akronimie ZYDEL w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.