Informacja z zebrania Rady z dn. 19.06.2013

Informacja z zebrania Rady z dn. 19.06.2013 r. dot. podjęcia stosownych uchwał na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odnośnie uzupełnień dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie LSR PROW 2007-2013 złożonej w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 30 kwietnia 2013 r.

uchwała + tabela wniosków wybranych

uchwała + tabela wniosków niewybranych

Informacja z zebrania Rady dot. oceny wniosków

Informacja

 

        Stowarzyszenie  – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” informuje, że w dniu

05 kwietnia 2013 r. odbyło się zebranie Rady dot. oceny wniosków z działań:

– „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;

– „Małe projekty”

Rada dokonała oceny wniosków pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz dokonała oceny operacji wg lokalnych kryteriów.

W załączeniu uchwały wniosków wybranych, niewybranych i niezgodnych z LSR.

 

Czytaj dalej