loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

nowa-lsr-2023-2027

Nowa LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

Z ogromną radością i dumą pragniemy podzielić się oficjalną informacją, że nasza LSR została wybrana na kolejne lata  i będziemy dalej kontynuować naszą Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

W dniu 6 grudnia 2023 roku otrzymaliśmy wspaniałą informację o zaproszeniu na 15 grudnia 2023 roku na podpisanie naszej nowej Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027.

Jest to dla nas ogromny sukces .

Cała lista wybranych LSR znajduje się pod poniższym linkiem:

https://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/lista-ocenionych-i-wybranych-lsr-zlozonych-w-ramach-konkursu-ogloszonego-przez-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego?fbclid=IwAR3iuTKg0Er1JjW697y7aUMXYFPl2VlRNiB10X3izU0LB-AC7BspP10W_7Q

Dziękujemy za tak wspaniały mikołajkowy prezent!

Zaproszenie do indywidualnych konsultacji dotyczących opracowania LSR na lata 2021-2027

Zaproszenie do indywidualnych konsultacji dotyczących opracowania LSR na lata 2021-2027

W związku z prowadzonymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021-2027
STOWARZYSZENIE – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BĄDŹMY RAZEM”
ZAPRASZA
mieszkańców gmin: Bielany, Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasta Węgrów
w tym działaczy społecznych, lokalnych liderów, sołtysów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, GOPS, MOPS, OSP, KGW i innych NGO,
jednostek edukacyjnych (szkól, przedszkoli, żłobków) oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych, a także przedsiębiorców i rolników

DO    INDYWIDUALNYCH    KONSULTACJI    W  STOWARZYSZENIU – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BĄDŹMY RAZEM”
ul. Piłsudskiego 23 (III piętro), 07-100 Węgrów

Państwa propozycje, pomysły, potrzeby i inicjatywy będą bardzo pomocne przy budowie poszczególnych elementów strategii,
w tym określaniu działań, przedsięwzięć, celów, planu finansowego czy wskaźników.

Zapraszamy do kontaktu osobistego w biurze LGD, telefonicznego: 505 100 035 lub za pośrednictwem e-mail: lgdbadzmyraem@gmail.com, konsultacje potrwają do 26 maja 2023 r.

Strategia LGD „Bądźmy Razem” będzie finansowana z dwóch programów w, tj.:

Planu Strategicznego dla WPR oraz Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027
i będzie stanowiła podstawę do ogłaszania konkursów oraz wydatkowania środków w ramach nowego okresu programowania do 2027 roku.

Ponadto, na naszej stronie została umieszczona karta pomysłu.

Projekty – Wytycznych w zakresie przyznawania wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach PS WPR na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/R (RLKS)

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

komponent Zarządzanie LSR

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe-w-zakresie-przyznawania-wyplaty-i-zwrotu-pomocy-finansowej-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-20232027-dla-interwencji-i131-leaderrozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks–komponent-zarzadzanie-lsr

komponent Wdrażanie LSR

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe-w-zakresie-przyznawania-wyplaty-i-zwrotu-pomocy-finansowej-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-20232027-dla-interwencji-i131-leaderrozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks–komponent-wdrazanie-lsr

Wytyczne obejmują następujące zagadnienia:

  • warunki przyznawania i wypłaty pomocy;
  • formę, w jakiej przyznawana jest pomoc, oraz wysokość pomocy;
  • zobowiązania beneficjenta.

Konsultacje społeczne dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Przedstawiamy Państwu projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2023-2027 Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, którą poddajemy konsultacjom społecznym.
Prosimy, aby wszelkie uwagi nadesłali Państwo e-mailem na adres: lgdbadzmyrazem@gmail.com lub do biura LGD w terminie do 24.05.2023r. do godz. 15.00.
Projekt dotyczy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2023-2027 LGD „Bądźmy Razem”.
Do pobrania:
1.  Formularz uwag do Procedur – Formularz-uwag-do-LSR

Karta pomysłu w ramach opracowywania nowej LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo!

Pragniemy zachęcić Państwa do aktywnego włączenia się w proces opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 i zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze LSR. Karta pomysłu powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, który ma miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym LSR.

Gminy wchodzące w skład obszaru LSR: Gmina Bielany, Gmina Grębków, Gmina Korytnica, Gmina Liw, Gmina Łochów, Gmina Miedzna, Gmina Sadowne,  Gmina Stoczek, Gmina Wierzbno i Miasto Węgrów.

Karty pomysłu można składać do 22.05.2023 r. w biurze LGD adres: ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: lgdbadzmyrazem@gmail.com

Karta pomysłu – Karta_pomyslu_LGD_Bądźmy_Razem

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD – Tel. 505 100 035

Z góry dziękujemy za pomoc!

W załączeniu projekt Wytycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 informujący o warunkach przyznania i wypłaty pomocy Projekt_wytyczne_zarządzanie_LEADER_

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress