loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

nowa-lsr-2023-2027

Ankieta dot. Analiza obszaru dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety  na temat warunków życia w Waszej gminie.
Wyniki ankiety posłużą temu aby lepiej dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety :)

Spotkania Konsultacyjne z mieszkańcami obszaru LSR

Za nami kolejne spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027. Na podstawie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej ( PS WPR) omówione zostały zakresy wsparcia beneficjentów, rolników, KGW.
Nowy okres będzie skupiał się na działaniach oddolnych, odnawialnych zasobach biologicznych☀️ ,zielonej gospodarce🌳 , agroturystyce ,zagrodach edukacyjnych🐥🦆🐷🐮🐰 , krótkich łańcuchach żywnościowych🥔🥕🍎.Uczestnicy wypełnili ankietę oraz analizę SWOT w celu tworzenia nowej LSR.
Dziękujemy uczestnikom za aktywność i zapraszamy na kolejne spotkania.

Ankieta na potrzeby opracowywania LSR na lata 2021-2027

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021 – 2027.

Nowa perspektywa to nowe możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój gmin, stowarzyszeń a tym samym na poprawę warunków życia mieszkańców.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ANKIETY, która pozwoli na określenie potencjału rozwojowego obszaru LGD.

ANKIETA

Każda Państwa uwaga lub sugestia dotycząca potrzeb i problemów naszego obszaru jest dla nas bardzo cenna. Jako lokalni mieszkańcy, liderzy oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w działalność LGD macie Państwo ogromną wiedzę i doświadczenie,   z czego chcemy skorzystać. Zgłoszone wnioski czy uwagi pozwolą nam na zaplanowanie działań w takim zakresie, aby jak najpełniej realizowały potrzeby mieszkańców oraz pozwoliły z powodzeniem wdrażać LSR.

Konsultacje społeczne na lata 2021-2027 nowa LSR

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne w celu stworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 -2027.
Zapraszamy przedsiębiorców, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, JST i mieszkańców na konsultacje społeczne, które odbywać się wg załączonego harmonogramu.

Umowa na wsparcie przygotowawcze.

 

W dniu 24 czerwca 2022r.  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Stowarzyszenie –  Lokalna Grupa Działania ” Bądźmy Razem” reprezentowane przez  Prezes Zarządu Jadwigę Snopkiewicz  oraz Wiceprezesa Zarządu Ryszarda Gajewskiego
zawarło umowę o przyznaniu pomocy na Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze, objętego PROW na lata 2014-2022. Wsparcie przygotowawcze dotyczy dofinansowania opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach perspektywy 2021-2027.
Biuro LGD „Bądźmy Razem” reprezentowali Prezes ,Wiceprezes oraz Dyrektor biura.

Konsultacje społeczne dot. nowej perspektywy 2021-2027

Zapraszamy na spotkania dotyczące konsultacji społecznych zgodnie z harmonogramem, odnośnie nowej perspektywy PROW 2021-2027.
Celem spotkania  jest omówienie dotychczas zrealizowanych projektów, przybliżenie nowej perspektywy oraz uzyskanie informacji od Państwa w jakim kierunku chcielibyście aby były realizowane dalsze działania LGD w nowym PROW.
Zachęcamy do udziału mieszkańców obszaru LGD „Bądźmy Razem”.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress