Konsultacje społeczne dot. nowej perspektywy 2021-2027

Zapraszamy na spotkania dotyczące konsultacji społecznych zgodnie z harmonogramem, odnośnie nowej perspektywy PROW 2021-2027.
Celem spotkania  jest omówienie dotychczas zrealizowanych projektów, przybliżenie nowej perspektywy oraz uzyskanie informacji od Państwa w jakim kierunku chcielibyście aby były realizowane dalsze działania LGD w nowym PROW.
Zachęcamy do udziału mieszkańców obszaru LGD „Bądźmy Razem”.

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” jest w trakcie przygotowywania wniosku na Wsparcie Przygotowawcze na okres 2021-2027.

W najbliższym czasie przystąpimy do spotkań i konsultacji z mieszkańcami naszego obszaru. Aby przystąpić do spotkań musimy przygotować:

1. Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR.

2. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań.

Proszę śledzić naszą stronę w najbliższym czasie więcej informacji.