Konkurs filmowy – projektu „Piękno Doliny Liwca”

Zapraszamy do udziału w Konkursie na nagranie amatorskiego filmu  dotyczącego projektu międzyterytorialnego „Piękno Doliny Liwca” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014-2020.

Projekt realizowany jest we współpracy z Lokalną Grupą Działania Ziemia Siedlecka.

Czytaj dalej

Konkurs fotograficzny – projektu „Piękno Doliny Liwca”

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie fotograficznym promujący walory przyrodnicze Doliny Liwca dotyczącego projektu międzyterytorialnego „Piękno Doliny Liwca” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014-2020.

Projekt realizowany jest we współpracy z Lokalną Grupą Działania Ziemia Siedlecka.

Czytaj dalej