loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakończenie naboru wniosków z Ogłoszenia 3/2023

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” informuje, że w dniu 18 września 2023 roku zakończyła nabór wniosków (ogłoszenie nr 3/2023) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie popularyzacji obszaru LGD „Bądźmy Razem”.

Do Biura LGD w ramach naboru 3/2023 wpłynęło 3 wnioski.

Obecnie zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji LGD przystępuje do oceny złożonych wniosków.

Ostateczne informacje dot. oceny wraz z listami rankingowymi zostaną opublikowane po zakończeniu całego procesu wyboru.

Zakończenie naboru wniosków z Ogłoszenia 2/2023

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” informuje, że w dniu 18 września 2023 roku zakończyła nabór wniosków (ogłoszenie nr 2/2023) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwój działalności gospodarczej.

Do Biura LGD w ramach naboru 2/2023 wpłynęło 3 wnioski.

Obecnie zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji LGD przystępuje do oceny złożonych wniosków.

Ostateczne informacje dot. oceny wraz z listami rankingowymi zostaną opublikowane po zakończeniu całego procesu wyboru.

Zakończenie naboru wniosków z Ogłoszenia 1/2023

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” informuje, że w dniu 18 września 2023 roku zakończyła nabór wniosków (ogłoszenie nr 1/2023) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Do Biura LGD w ramach naboru 1/2023 wpłynęło 14 wniosków.

Obecnie zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji LGD przystępuje do oceny złożonych wniosków.

Ostateczne informacje dot. oceny wraz z listami rankingowymi zostaną opublikowane po zakończeniu całego procesu wyboru.

Podsumowanie szkoleń dla przyszłych beneficjentów

Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” przeprowadziło szkolenia dla przyszłych beneficjentów w dniach: 31 sierpnia 2023r. w Węgrowie i 1 września 2023r. w Łochowie
Zainteresowanie bardzo duże co widać po frekwencji.
Dziękujemy również za pozytywne opinie dotyczące przeprowadzonego szkolenia przez Panią Mariolę Kiełek i Panią Małgorzatę Lipka-Chudzik.

Czytaj dalej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress