RODO

INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem ochrony danych w Stowarzyszeniu – Lokalnej Grupie Działania „Bądźmy Razem” jest Pani Paulina Skrouba
dostępna pod adresem e-mail: iod.lgdbr@gmail.com
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów krajowych.

 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie  – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu rozpatrzenia Twojego wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy, tzw. RODO.

W związku z wejściem w życie przepisów RODO uprzejmie informujemy, że:

1. dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celach działalności stowarzyszenia.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych

kontakt: Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”
ul. Piłsudskiego 23   07-100 Węgrów e-mail: iod.lgdbr@gmail.com,

2. udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” (imprezy kulturalne, festyny, pikniki, szkolenia, doradztwo itp.) jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku
w materiale informacyjnym dotyczącym relacji z wydarzenia w gazecie Węgrowskie Bądźmy Razem oraz na stronach:

Podanie danych jest wymagane w celu uzyskania informacji od stowarzyszenia.

Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jednocześnie informujemy, że każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane będą przetwarzane tak długo jak nie ustanie cel ich przetwarzania lub wymagają tego przepisy prawa (w tym podatkowe i rachunkowe) w celach dowodowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

 

Klauzule RODO dla beneficjentów działania 19.2 PROW 2014-2020
Zamieszczamy do pobrania Formularz oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19.2 PROW, które należy załączyć wraz z:
– wnioskiem o przyznanie pomocy
– umową o przyznaniu pomocy
– wnioskiem o płatność.
Formularz składa się z klauzul informacyjnych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązkowych oraz klauzul zgód – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.