loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

CEL OGÓLNY 1 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ MIESZKAŃCÓW

1.1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców
1.2. Wzrost aktywności mieszkańców i podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych

Podsumowanie naborów z Ogłoszeń 1 – 3 /2023

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” informuje, że została dokonała ocena wniosków pod względem warunków weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rada dokonała oceny punktowej operacji wg lokalnych kryteriów.

Protokół naborów 1-3.2023

Ogłoszenie nr 1/2023

Lista rankingowa nabór 1.2023

Ogłoszenie nr 2/2023

Lista rankingowa nabór 2.2023

Ogłoszenie nr 3/2023

Lista rankingowa nabór 3.2023

Posiedzenie Rady LGD „Bądźmy Razem”

W dniu 10 października 2023 roku w Biurze LGD „Bądźmy Razem” przy ul. Piłsudskiego 23 od godz. 09.00, odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Bądźmy Razem”, w celu oceny wniosków złożonych z ogłoszenia nr 1/2023 (Premia-14 wniosków), 2/2023(Rozwój-2 wnioski), 3/2023 (Popularyzacja – 3 wnioski).

Harmonogram Harmonogram do ogłoszeń 1, 2,3 – 2023

Przewodniczący Rady LGD

Bartosz Krakowski

Zakończenie naboru wniosków z Ogłoszenia 2/2023

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” informuje, że w dniu 18 września 2023 roku zakończyła nabór wniosków (ogłoszenie nr 2/2023) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwój działalności gospodarczej.

Do Biura LGD w ramach naboru 2/2023 wpłynęło 3 wnioski.

Obecnie zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji LGD przystępuje do oceny złożonych wniosków.

Ostateczne informacje dot. oceny wraz z listami rankingowymi zostaną opublikowane po zakończeniu całego procesu wyboru.

Zakończenie naboru wniosków z Ogłoszenia 1/2023

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” informuje, że w dniu 18 września 2023 roku zakończyła nabór wniosków (ogłoszenie nr 1/2023) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Do Biura LGD w ramach naboru 1/2023 wpłynęło 14 wniosków.

Obecnie zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji LGD przystępuje do oceny złożonych wniosków.

Ostateczne informacje dot. oceny wraz z listami rankingowymi zostaną opublikowane po zakończeniu całego procesu wyboru.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress