loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

CEL OGÓLNY 1 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ MIESZKAŃCÓW

1.1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców
1.2. Wzrost aktywności mieszkańców i podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych

INFORMACJA

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

Składając poprawki proszę pamiętać, że wnioskodawca ma 14 dni na ich złożenie od momentu odebrania korespondencji listowej. Urząd Marszałkowski wysyła poprawki drogą mailową i za pośrednictwem poczty.
Poprawek należy dokonać na formularzach:
* Wniosek 4z – należy złożyć na pierwotnie składanym wniosku przy naborze
* Biznesplan 6z (dział II. pkt 4) obecnie stanowi załącznik do umowy
Wnioski dostępne są na stronie
https://www.gov.pl/…/poddzialanie-192-wsparcie-na…
lub
https://mazowieckie.ksow.pl/…/ii-operacje-w-zakresie…
Biuro LGD „Bądźmy Razem” w godzinach pracy udziela pomocy przy wyjaśnieniach do złożenia poprawek nie nie pisze ich za wnioskodawców.

Spotkanie z doradcą

Zapraszamy wszystkich chętnych otrzymaniem dotacji na spotkanie z doradcą

  • 03 stycznia 2022 roku / poniedziałek/ o godz. 09:00  w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie ul. Przemysłowa 5
  • 05 stycznia 2022 roku / środa/ o godz. 09:00  w sali budynku stacji PKP w Łochowie I piętro (wejście po prawej stronie budynku, przy wejściu głównym do kas)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 1/2022 (premia)

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 1/2022

Nowe innowacyjne źródła dochodu.

Cel ogólny I. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców.

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe innowacyjne źródła dochodu.

Wnioski będą przeliczane po bieżącym kursie euro po wpłynięciu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 2/2022 (rozwój firmy)

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 2/2022

Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Cel ogólny I. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców.

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Przedsięwzięcie  1.1.1 Nowe innowacyjne źródła dochodu..

Wnioski będą przeliczane po bieżącym kursie euro po wpłynięciu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Czytaj dalej

Aktualne wnioski dla przyszłych Beneficjentów

Wprowadzono zaktualizowane formularze wniosku o przyznanie pomocy 19.2

1. Do wniosków należy załączyć Decyzję o nadanym numerze z ARiMR z wniosku o wpisie do ewidencji producentów
Wniosek o wpis do ewidencji producentów – do wypełnienia na komputerze i wydruku
Wniosek​_o​_wpis​_do​_ewidencji​_producentow​_aktywny.pdf 3.52MB
Wniosek o wpis do ewidencji producentów – do wypełnienia ręcznego
Wniosek​_o​_wpis​_do​_ewidencji​_producentow.pdf 0.23MB

Czytaj dalej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress