Piknik Rodzinny w Bielanach z LGD

Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” w dniu 19 czerwca 2016 roku wzięło udział w Pikniku Rodzinnym w Bielanach Jarosławach, który odbywał się w miejscowej świetlicy dla lokalnej społeczności oraz sąsiednich sołectw.

Na zaproszenie Wójta Gminy Bielany Pana Zbigniewa Woźniaka pracownicy biura mieli możliwość udzielenia konsultacji i doradztwa z nowego okresu programowego PROW 2014 – 2020. Była to również okazja do przybliżenia dotychczasowej działalności jak i promocji LGD „Bądźmy Razem” .

DSC_0942 DSC_0948 DSC_0955 DSC_0960

Konsultacje i doradztwo na Zamku w Liwie

W sobotę 18 czerwca 2016 roku na III Międzynarodowym Turnieju Smaków na Zamku w Liwie pracownicy biura LGD „Bądźmy Razem” udzielali konsultacji i doradztwa dotyczącego funduszy unijnych z PROW na lata 2014 – 2020 .

Była to nie tylko okazja do zaprezentowania osiągnięć z poprzedniego okresu programowego lecz możliwość przybliżenia nowych możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych z programu LEADER na lata 2014-2020.

Nasze stanowisko odwiedzali również członkowie Stowarzyszenia z rodzinami wspierając nasze LGD „Bądźmy Razem”.

Dodatkowo pod namiotem z LGD byli nasi członkowie, który prezentowali rękodzieła artystyczne m.in. haft wstążeczkowy i origami modułowe. Ponadto odbyły się konkursy kulinarne, degustacje, pokaz strażacki, warsztaty pierwszej pomocy i kulinarny duet szczudlarzy. Podczas turnieju swoje umiejętności wokalne i taneczne zaprezentowały również zespoły z terenu działania LGD „Bądźmy Razem”.

Więcej zdjęć na FB.

DSC_0636 -1 DSC_0737 -1 DSC_0738 -1 DSC_0801 -1

LGD po szkoleniu

W dniu 17.06.2016 roku odbyło się szkolenie zorganizowane w formie wykładów i warsztatów dla członków Rady, Zarządu i pracowników biura LGD „Bądźmy Razem” .
Tematem szkolenia była „Metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 2014-2020”.
Szkolenie poprowadziła firma Strefaplus, zaś wykładowcą był Pan Michał Marciniak.

DSC_0582 DSC_0595 DSC_0618 DSC_0621

Projekty konkursowe Lokalnej Strategii Rozwoju

Zakończył się już proces wyboru Lokalnych Grup Działania na nowy okres programowania 2014-2020. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania “Bądźmy Razem” z siedzibą w Węgrowie będzie udzielać pomocy finansowanej na realizację projektów wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju. Na projekty konkursowe przeznaczonych zostanie 9 mln zł. W zależności od rodzaju operacji i beneficjenta uzyskać będzie można premie lub refundacje wydatków do 200 tys. zł na projekt.

Lokalna Grupa Działania “Bądźmy Razem” będzie operatorem środków pomocowych wskazanychw Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. LGD ogłaszać będzie konkursy i nabory wniosków. Poza organizowanymi konkursami, LGD realizować będzie również projekty własne i projekty współpracy. Nową formą będą projekty grantowe. Beneficjentami pomoc oferowanej przez LGD w zależności od zakresu operacji będą mogły być: osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. Szczególną formą pomocy będą granty udziale osobom fizycznym oraz lokalnych NGO’s. Grantobiorcami nie mogą być jednak firmy.

W zakładce Wdrażanie LSR 2014 – 2020  prezentujemy cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Bądźmy Razem”:

CEL OGÓLNY 1 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI  GOSPODARCZEJ MIESZKAŃCÓW

1.1 Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców

1.2 Wzrost aktywności mieszkańców i podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych

CEL OGÓLNY 2 – WYKORZYSTANIE LOKALNEGO POTENCJAŁU DLA POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej

2.2. Zachowanie  gospodarcze wykorzystanie zasobów i tradycji kulturowych

2.3 Zwiększenie poczucia więzi mieszkańców z obszarem

 

schemat składania wniosków

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress