Walne Zebranie Członków 11.10.2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” zaprasza  Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 11 października 2016 r. (wtorek) w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5. o godz. 16.00. Drugi termin 16:30.

Harmonogram zebrania w załączniku.
zaproszenie-na-wzc-11-10-2016

Prezes LGD
Ryszard Gajewski

KOMUNIKAT

Przypomnienie o NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM, niezbędnym dla każdego potencjalnego wnioskodawcy

Wszystkim potencjalnym beneficjentom pomocy w ramach działania LEADER przypominamy, że zgodnie z § 4. ust. 1. ROZPORZĄDZENIA MRiRW z dn. 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020:

Pomoc jest przyznawana podmiotowi (…) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „NUMEREM IDENTYFIKACYJNYM”.

Na stronie ARiMR można pobrać aktualny formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

numer można również uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Węgrowie, ul. Podlaska 1 .

 

 

Następne szkolenia dla beneficjentów (przedsiębiorców) dot. wypełnienia wniosku i biznesplanu

Szkolenia dla Beneficjentów (przedsiębiorców) przeprowadzone przez Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem” będą realizowane:

Gmina Bielany – 28 września 2016 roku /środa/ o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Bielany ul. Słoneczna 5,

Gmina Łochów – 29 września 2016 roku /czwartek/ o godz. 9:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie  ul. Wyspiańskiego 18,

Miasto Węgrów – 04 października 2016 roku / wtorek/ o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie ul. Przemysłowa 5,

*
Tematem szkolenia będzie wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020.

Wskazane jest, aby uczestnik posiadał wydrukowaną wersję wniosku i biznesplanu.

Zakładka – CEL OGÓLNY 1

OGŁOSZENIE – KONSULTACJE

Dnia 19 września 2016 r. /poniedziałek/o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 23 odbędzie się szkolenie dla beneficjentów (przedsiębiorców) przeprowadzone przez Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem”.
Tematem szkolenia będzie wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020.

Wskazane jest, aby uczestnik posiadał wydrukowaną wersję wniosku i biznesplanu.

!!!! UWAGA – ZMIANY FORMULARZY WNIOSKÓW!!!!!

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

Nowe wzory dokumentów są już udostępnione w zakładkach: CEL OGÓLNY 1 dla osób zakładających działalność gospodarczą lub już prowadzących oraz w zakładce CEL OGÓLNY 2 dla  dla stowarzyszeń, osób fizycznych, gmin, instytucji kultury (dla której organizatorem jest JST), organizacji pozarządowych oraz parafii i związków wyznaniowych.

W związku z powyższym należy pobrać NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW.

Wnioski dostępne są również na stronie ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress