loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OSP Wierzbno „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wierzbnie”

25 listopada 2023r. w Wierzbnie odbyło się uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej.
Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem ” otrzymało podziękowanie za wsparcie i pomoc w realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wierzbnie”.
Za pośrednictwem Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” OSP KSRG Wierzbno otrzymało dofinansowanie w kwocie  200000,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Budynek świetlicy przeznaczony będzie do spędzania wolnego czasu, działania na rzecz rozwoju kultury oraz jako miejsce integracji społecznej.
W uroczystości udział wzięły pracownice biura Małgorzata Lipka-Chudzik oraz Alicja Żero.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Promocja obszaru Ziemi Siedleckiej

24 listopada 2023 r. w Dworze Mościbrody odbył się Jesienny Wieczór z Kulturą Ziemi Siedleckiej.
Spotkanie było podsumowaniem promocji obszaru Ziemi Siedleckiej z okazji 10- lecia działalności LGD Ziemi Siedleckiej.
W uroczystości udział wzięła Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” Monika Dejneka.
Uroczystość uświetnił występ znakomitego artysty- Stanisława Sojki.
Gratulujemy lat działalności i życzymy sukcesów na następne.

XVI Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich

16 listopada 2023 Stowarzyszenie  – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” uczestniczyło w XVI Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich wspólnie z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z całego województwa mazowieckiego i samorządami. Głównymi panelami było PROW 2014-2020 a Plan Strategiczny WPR 2023-2027,  reforma planowania przestrzennego w inwestycje w ramach  PROW 2014-2020 i Planu Strategicznego WPR 2023-2027, prezentacje wdrożenia koncepcji Smart Villages w woj. mazowieckim, gospodarka obiegu zamkniętego dot. problemów środowiskowych, transformacja energetyczna.
Mamy dobre wieści  już w połowie grudnia 2023 roku podpisujemy umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w nowej perspektywie PS WPR 2023-2027.

Posiedzenie Rady LGD „Bądźmy Razem”

W dniu 22 listopada 2023 roku w Biurze LGD „Bądźmy Razem” przy ul. Piłsudskiego 23 od godz. 11.00, odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Bądźmy Razem”, uzupełnienia dokumentacji  do naborów 1-3/2023.

Harmonogram Harmonogram 22.11.2023

 

Przewodniczący Rady LGD

Bartosz Krakowski

Protokół z WZC z dn. 06.11.2023 r.

Protokół z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” z  dnia 06.11.2023  r. , które odbyło się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

Protokół z WZC z dnia 06.11.2023

Podczas Walnego Zebrania Członków  najważniejszym punktem spotkania były wybory na Prezesa oraz do  Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada, na nową kadencję dotyczącą PS WPR 2023-2027, którzy ukonstytuowali się następująco:

Wybór Prezesa – 10-WZC-2023

Wybory Zarządu – 11-WZC-2023 32-Z-2023

Wybory Komisji Rewizyjnej – 12-WZC-2023 1-KR-2023

Wybory Rady – 13-WZC-2023 423-R-2023

Serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów w kolejnych latach.

Została zmieniona również wysokość  składki członkowskiej w związku z postępującą inflacją w kraju, 14-WZC-2023 składki

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress