loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WAŻNA INFORMACJA

Prosimy naszych Mieszkańców, NGO-sy, gminy o udział w konsultacjach.
Razem możemy więcej, wypełnij formularz do 15 lutego 2021 roku

Formularz przygotowany do konsultacji należy wypełnić w następujący sposób:

W pkt. 1 proszę wybrać:
Rozdział 6 Plan finansowy.

W pkt. 2 proszę wpisać:
10% alokację wymaganą projektem rozporządzenia w sprawie Planów strategicznych przeznaczono na podejście LEADER.

W pkt. 3 proszę wpisać poniższe uzasadnienie:
W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.

Dlaczego to robimy ?

Czytaj dalej

Wyniki konkursu

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Specjalista do spraw organizacyjno – promocyjnych i współpracy w Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” wybrano Panią Karolinę Sawicką.

 

Serdecznie gratulujemy.

Wyniki konkursu

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Biura w Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” wybrano Panią Mariolę Kiełek.

Serdecznie gratulujemy.

Zapytanie cenowe

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem ” składa zapytanie cenowe na przygotowanie i produkcję jednego filmu promującego obszar  Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” w ramach krajowego projektu współpracy  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapytanie cenowe dot. filmu

Załącznik nr 1 do zapytania na film

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress