Czekając na nabory …

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html i stronie internetowej Stowarzyszenia: www.lgdbadzmyrazem.pl ukazały się wnioski na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014–2020.

Osoby zamierzające ubiegać się o przyznanie pomocy za pośrednictwem LGD „Bądźmy Razem” powinny zapoznać się z wnioskami jak i instrukcją do ich wypełnienia. Ponadto przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z celami i przedsięwzięciami Lokalnej Strategi Rozwoju (LSR), procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR 2014-2020 (zakładka Akty prawne 2014-2020 – Regulaminy (…) na stronie internetowej www.lgdbadzmyrazem.pl).

Proszę zwrócić szczególną uwagę na załączniki, jakie należy zgromadzić do wniosku. Ich zebranie jest czasochłonne, a nabór wniosków będzie trwał maksymalnie do 30 dni i może być zbyt krótki do zebrania wymaganych dokumentów wraz z załącznikami. Składany wniosek ma być komplety tzn. z pełną dokumentacją wraz z wymaganymi załącznikami.

Osoby, które nie posiadają numeru ewidencji producentów powinny zgłosić się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Węgrowie, ul. Podlaska 1 z wnioskiem o jego nadanie. W/w numer jest wymagany do złożenia wniosku przez osobę ubiegającą się o dotacje ze środków Unii Europejskiej.

Otrzymana pomoc ma formę refundacji części lub całości kosztów kwalifikowalnych.
W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).

Pomoc ma charakter pomocy de mini mis.

Termin planowanych naborów będzie ogłoszony na stronie internetowej LGD „Bądźmy Razem” oraz facebook, w gminach powiatu węgrowskiego i Gminie Bielany, w gazecie Węgrowskie Bądźmy Razem, w mediach lokalnych oraz na tablicach ogłoszeniowych.

Projekt współpracy pomiędzy LGD-ami

LGD „Bądźmy Razem” oraz przedstawiciele SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w dniach 21 – 22.07 br. spotkali się z zaprzyjaźnioną LGD Nemunas na Litwie.
Celem wizyty było ustalenie zakresu tematycznego przyszłego projektu współpracy.
Stowarzyszenie reprezentowani Prezes Ryszard Gajewski oraz Wiceprezes Andrzej Kruszewski.

20160721_171653 20160721_171753 20160721_182008 20160722_113619

Informacja dla beneficjentów

Szanowni Beneficjenci, wszyscy czekamy aż ukażą się wnioski z PROW 2014-2020, na podstawie których będzie można starać się o dofinansowanie własnych projektów.

Aby umilić Państwu czas oczekiwania na nabory wniosków na dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategi Rozwoju (LSR) za pośrednictwem naszej Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”  zachęcamy do zapoznania się z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR 2014-2020 dostępnymi w zakładce Akty prawne 2014-2020 – Regulaminy (…) oraz z celami LSR (str.32 – dokument).

Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego przygotowania i złożenia wniosku.

Biuro LGD „Bądźmy Razem”

Współpraca Lokalnych Grup Działania

18 lipca, odbyło się spotkanie Zarządu LGD „Bądźmy Razem” z przedstawicielami Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.
Prezes LGD „Bądźmy Razem” Ryszard Gajewski i prezes LGD „Tygiel Doliny Bugu” Agnieszka Wojtkowska przedstawili założenia do międzynarodowego projektu współpracy, który chcemy realizować z Litewską Grupą VVG Nemunas.
Stowarzyszenia chcą jak najszybciej przystąpić do jego realizacji, w tym celu w dniach 21-22 lipca na Litwie odbędzie się spotkanie z Grupą „Nemunas” na którym zostanie popisane porozumienie określające zakres współpracy i termin realizacji projektu.

DSC_0128 DSC_0142 DSC_0143 DSC_0152

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress