Statut

Statut stanowi Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/WZC/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” z dnia 23.06.2021 r.

Statut z dn. 23.06.2021r