Statut

Statut stanowi Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/WZC/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” z dnia 24.03.2023 r.

Statut z dnia 24.03.2023 r