Statut

Statut stanowi Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/WZC/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” z dnia 10.04.2024r

Statut z dnia 10.04.2024 r.