Forum Przedsiębiorczości z udziałem PARP

W dniu 31 stycznia 2023 roku Prezes Jadwiga Snopkiewicz uczestniczyła w Forum Przedsiębiorczości Powiatu Węgrowskiego, które odbyło się w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie. Celem spotkania było przybliżenie całego spektrum wsparcia, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Aktualna oferta szkoleniowo-doradcza dla firm i nowe Fundusze Europejskie to tylko niektóre z poruszanych podczas spotkania tematów.
O możliwościach pozyskiwania funduszy za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości opowiedziała Pani Aneta Zielińska-Sroka, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Marketingu. Przedsiębiorcy uzyskali informację o nowej perspektywie na lata 2021-2027, dającej możliwość pozyskania środków finansowych dla wszystkich firm: od startupów, przez mikro, małe, średnie do dużych przedsiębiorstw.. W trakcie Forum poruszone zostały kluczowe tematy takie jak: innowacje, badania, inwestycje, rozwój kompetencji pracowniczych i inne. Ważnym elementem konferencji było zaprezentowanie sukcesów firm, które zrealizowały swoje projekty przy wsparciu Funduszy Europejskich.
Fot. Powiat Węgrowski.