Ankieta na potrzeby opracowywania LSR na lata 2021-2027

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021 – 2027.

Nowa perspektywa to nowe możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój gmin, stowarzyszeń a tym samym na poprawę warunków życia mieszkańców.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ANKIETY, która pozwoli na określenie potencjału rozwojowego obszaru LGD.

ANKIETA

Każda Państwa uwaga lub sugestia dotycząca potrzeb i problemów naszego obszaru jest dla nas bardzo cenna. Jako lokalni mieszkańcy, liderzy oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w działalność LGD macie Państwo ogromną wiedzę i doświadczenie,   z czego chcemy skorzystać. Zgłoszone wnioski czy uwagi pozwolą nam na zaplanowanie działań w takim zakresie, aby jak najpełniej realizowały potrzeby mieszkańców oraz pozwoliły z powodzeniem wdrażać LSR.

Konsultacje społeczne na lata 2021-2027 nowa LSR

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne w celu stworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 -2027.
Zapraszamy przedsiębiorców, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, JST i mieszkańców na konsultacje społeczne, które odbywać się wg załączonego harmonogramu.

Zmiany formularzy umów i wniosków o płatność dla poddziałania 19.2

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zaktualizowała wzory formularzy umów o przyznaniu pomocy oraz formularzy wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR.

Zmienione umowy i wnioski o płatność obowiązują od 4 lipca 2022 r.

Aktualne formularze wniosków i umów dostępne są pod linkiem:https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Umowa na wsparcie przygotowawcze.

 

W dniu 24 czerwca 2022r.  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Stowarzyszenie –  Lokalna Grupa Działania ” Bądźmy Razem” reprezentowane przez  Prezes Zarządu Jadwigę Snopkiewicz  oraz Wiceprezesa Zarządu Ryszarda Gajewskiego
zawarło umowę o przyznaniu pomocy na Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze, objętego PROW na lata 2014-2022. Wsparcie przygotowawcze dotyczy dofinansowania opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach perspektywy 2021-2027.
Biuro LGD „Bądźmy Razem” reprezentowali Prezes ,Wiceprezes oraz Dyrektor biura.

Promocja wytwórców lokalnych w publikacji książkowej – projekt ZYDEL

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Równiny Wołomińskiej” realizuje projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego” o akronimie ZYDEL. W ramach projektu planujemy wydać 2000 egzemplarzy publikacji książkowej, w której będą opisane potrawy regionalne i rękodzieło artystyczne. Publikacja będzie przeznaczona do nieodpłatnej dystrybucji, ponadto jej wersja elektroniczna trafi na stronę internetową. Czytaj dalej