Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 lutego 2024 roku biuro LGD „Bądźmy Razem” czynne do godz. 14.00

 

Informacja dla organizacji pozarządowych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2024 roku Programu „Sport dla Wszystkich”. Program ma na celu popularyzację sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.
Program polega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych, a działania te realizowane są poprzez dofinansowanie m.in. zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym. Działania w tym zakresie obejmują szeroki wachlarz imprez, od zadań o charakterze ogólnopolskim, przez regionalne do lokalnych.
Na realizację zadań z zakresu naboru Programu na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 100 mln zł.

Czytaj dalej

Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

 

W dniu 9 lutego 2024 r.  za pośrednictwem Zoom Meeting formie zdalnej odbył się warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działalności LGD „Bądźmy Razem” w roku 2023.  LGD jest zobowiązana do realizacji każdego roku ewaluacji wewnętrznej i monitorowania realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność według wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem warsztatu było lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Czytaj dalej

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Zapraszamy na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 9 lutego 2024 roku o godz. 09:00 formie zdalnej za pośrednictwem Zoom Meeting.

Program: Zaproszenie na warsztat refleksyjny 2023doc

Najpóźniej w dniu warsztatów, na maila, po potwierdzeniu uczestnictwa otrzymają Państwo link do wydarzenia. W przypadku korzystania z komputera/laptopa, żeby uczestniczyć w spotkaniu nie trzeba nic instalować – potrzebują Państwo wyłącznie sprawnego internetu, który pozwoli wziąć udział w wydarzeniu za pośrednictwem wtyczki w przeglądarce (telefony wymagają instalacji odpowiedniej aplikacji). Aby w pełni korzystać ze spotkania komputer powinien być wyposażony w kamerę oraz mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Zaproszenie na WZC 07.02.2024 roku

Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” informuje że dnia 07.02.2024 /środa/ odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o godzinie 16:00, (II termin 16:30) w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.
Porządek zebrania Program WZC 07.02.2024

Konsultacje społeczne dot. Procedur wyboru i oceny operacji w ramach PS WPR 2023-2027

 

 

W związku z nową perspektywą dotyczącą Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) 2023-2027 oraz wywiązując się z zobowiązań podpisanej Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,  Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” poddaje nw. dokumenty konsultacjom społecznym.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: lgdbadzmyrazem@gmail.com lub do biura LGD w terminie do 05.02.2024r. do godz. 15.00.
Do pobrania:

Formularz uwag – Formularz-uwag

1.   Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami

Procedura oceny i wyboru

Załącznik nr 1 Karta oceny wniosku o wsparcie

załącznik nr 2 Deklaracja poufności i bezstronności.docx

załącznik nr 3 Rejestr interesu członków Rady

załącznik nr 4 Pismo P1 wzywające do złożenia wyjaśnień lub uzup.

załącznik nr 5 Pismo P2 do wnioskodawcy dot. wyniku operacji

załącznik nr 6 Karta protestu

załącznik nr 7 Pismo P3 wezwanie do uzupełnienia protestu

załącznik nr 8 Pismo P4 do wnioskodawcy dot. pozostawienia złożonego protestu bez rozpatrzenia

załącznik nr 9 Pismo P5 zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego

2. Procedura ustalania kryteriów

Procedura ustalania kryteriów

Kryteria wyboru operacji