Raport z ewaluacji zewnętrznej na lata 2016-2022

Szanowni Państwo, zgodnie z wytyczną numer 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 31 maja 2022 roku, Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”  –  przedstawia raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Obszaru LGD „Bądźmy Razem”.

Ewaluacja zewnętrzna realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia –  Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”  – Raport z ewaluacji

 

Film promujący projekt „Piękno Doliny Liwca”

Przedstawiamy Państwu kolejny projekt Stowarzyszenia, promujący projekt pn. „Piękno Doliny Liwca”
W filmie znajduje się dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszarów wiejskich, atrakcje turystyczne, zabytki, bardzo często atrakcyjne dla mieszkańców miast szukających nowych, ciekawych sposobów spędzenia wolnego czasu. Niniejszy projekt współpracy ma na celu wykorzystanie potencjału terenów wiejskich poprzez rozpromowanie obszaru LSR Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem”.
Zachęcamy do obejrzenia i miłego spędzenia czasu na naszym obszarze.
Film powstał przy współpracy gmin członkowskich i White Studio.
Między terytorialny projekt współfinansowany zrealizowało wspólnie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach „Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Prezentacja książki z międzynarodowego projektu „Kuchnia nas łączy”

5 grudnia 2022 w budynku Miejskiej Biblioteki Publiczna im. A. Cieszkowskiego w Węgrowie odbyła się prezentacja książek pt.  „W dawnej kuchni pogranicza polsko-litewskiego” oraz „W dawnej kuchni pogranicza polsko-litewskiego – przepisy” wydanych w ramach międzynarodowego projektu współpracy pn. „Kuchnia nas Łączy”, akronim „CUU” autorstwa Małgorzaty Buttitty, którą wydała LGD „Bądźmy Razem”.

Projekt pn. „Kuchnia nas Łączy” ma na celu promocję tradycyjnych produktów lokalnych, przedsiębiorczości  na obszarach wiejskich, wspólnych tradycji kulinarnych obszaru S-LGD  „Bądźmy Razem”, SLGD Tygiel Doliny Bugu i VVG Nemunas z Litwy poprzez realizacje działań edukacyjnych o tematyce dziedzictwa  kulinarnego i tradycyjnego produktów lokalnych. Czytaj dalej

Publikacja projektu „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego”

Kolejna publikacja Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” pt. „Dziedzictwo lokalne – kulinaria i rękodzieło artystyczne” jest wspólnym projektem z Lokalną Grupą Działania „Równiny Wołomińskiej”, która została wydana w ramach projektu współpracy Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego o akronimie ZYDEL.

Kierujemy ją do wszystkich zainteresowanych poznawaniem Naszych twórców na wschód od Warszawy.

Tym razem chcemy zwrócić Państwa uwagę na sztukę ludową, rękodzieło artystyczne i tradycje kulinarne naszego obszaru, które razem z innymi atrakcjami, takimi jak piękna przyroda i zabytki, równie mocno akcentują dziedzictwo kulturowe naszego regionu oraz pomagają kreować jego pozytywny wizerunek. Czytaj dalej