loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja – zatwierdzona Wytyczna szczegółowa w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach PS WPR na lata 2023–2027

Informujemy, że MRiRW udostępniło wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR”.

Wytyczne szczegółowe określają specyficzne dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR:

*warunki przyznawania pomocy;

*rodzaje kryteriów wyboru operacji oraz zasady ich określania;

*warunki realizacji operacji;

*formę w jakiej przyznaje się pomoc, wysokość pomocy udzielanej beneficjentowi oraz poziom pomocy dla poszczególnych operacji;

*warunki wypłaty pomocy;

*zobowiązania beneficjenta.

Wytyczne obowiązują od dnia 29 marca 2024 r.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe-w-zakresie-przyznawania-i-wyplaty-pomocy-finansowej-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-20232027-dla-interwencji-i131-leaderrozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks–komponent-wdrazanie-lsr?fbclid=IwAR2G3lG07IFTE4u4qXp5h_wAKT7uSpwwkMno8CN_xB5uS2BmBi57mu9U26Y

Webinar – zasady dostępności i standardu WCAG 2.1, zgodnie PS WPR 2023-2027

Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” wzięło udział w spotkaniu (07.03.2024r.) webinar dot. dostosowywania strony internetowej do dostępności cyfrowej a także na co warto zwrócić uwagę przy tworzeniu treści aby był zgodne z Księgą Wizualizacji PS WPR 2023-2027.

Spotkanie dotyczyło omówienia wymagań dostosowania się do Księgi Wizualizacji PS WPR 2023-2027, ale także, w myśl Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, od dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z dostępnością cyfrową oraz standardem WCAG 2.1.

Standard WCAG wyrównuje szanse i poprawia dostęp do treści, znajdujących się na stronach internetowych, dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym dla niepełnosprawnych i seniorów.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress