Nabór do projektu Młodzi Lokalni Liderzy (MLL) – 3 etap

Young Local Leaders (Młodzi Lokalni Liderzy)

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ, KTÓRA:


– lubi aktywny tryb życia,
– jest przyjaźnie nastawiona do otoczenia,
– lubi pracę zespołową,
– angażuje się na 120% w to, co robi,

 ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” oraz z Lokalną Grupą Działania „Nemunas” z Litwy międzynarodowy projekt współpracy „Young Local Leaders (Młodzi Lokalni Liderzy)”, złożony z trzech etapów, podczas których odbywają się młodzieżowe obozy typu workcamp. Taki międzynarodowy obóz  łączy ludzi z różnych krajów i środowisk poprzez pracę na rzecz społeczności lokalnych w miejscu realizacji. Uczestnicy  wykonują prace ekologiczne, renowacyjne, socjalne, związane z kulturą i wiele innych.

Dwa etapy projektu mamy za sobą, a przed nami etap trzeci, który odbędzie się w terminie 03 – 12 lipca 2019 r. na terenie LGD „Bądźmy Razem” w miejscowości Miedzna. Uczestnicy zostaną zakwaterowani
w ZSP im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie przy ul. Wyspiańskiego 18.

Przed obozem odbędzie się obowiązkowe spotkanie przygotowawcze dla uczestników projektu.

Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach, grach i zabawach, dzięki którym poznają metodę Organizowania Społeczności Lokalnej (nowatorską metodę pracy środowiskowej) i wzmocnią kompetencje liderskie, aby je wykorzystać w swoim otoczeniu do aktywizacji mieszkańców.

W  ramach trzeciego etapu projektu w Miedznie przy Środowiskowym Domu Samopomocy na terenie LGD „Bądźmy Razem” powstanie prac rehabilitacyjny.

Działania zaplanowane w ramach projektu współpracy po stronie LGD „Bądźmy Razem”:

 • organizacja warsztatów „Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców” – 16 godzin;
 • organizacja warsztatów „Szkoła Lokalnego Lidera” (metodą OSL) – 24 godziny;
 • organizacja warsztatów „Aktywność fizyczna i rehabilitacyjna szansa poprawy zdrowia szczególnie osób niepełnosprawnych” – 12 godzin;
 • spotkanie z młodym lokalnym przedsiębiorcą;
 • zwiedzanie zakładów pracy pod kątem ochrony środowiska, produkcji i wykorzystania energii odnawialnej (elektrownie wodna i wiatrowa, kolektory słoneczne, fotowoltaika);
 • organizacja konferencji kończącej projekt;
 • wydanie folderu „Młodzi liderzy szansą rozwoju społeczności lokalnej

Dla uczestników przygotowany został atrakcyjny program sportowy i kulturalny: spływ kajakowy z ogniskiem, wyjazd na pływalnię i do kina, wycieczka szlakiem historyczno-kulturowym, dyskoteki i inne zajęcia rekreacyjn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    W projekcie może wziąć udział 10 osób z obszaru działania LGD „Bądźmy Razem” w wieku od 16 do 23 roku życia. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
W ramach projektu zapewniamy nocleg, wyżywienie, transport oraz ubezpieczenie. Wszyscy uczestnicy muszą dojechać we własnym zakresie na miejsce projektu oraz we własnym zakresie muszą zostać odebrani z miejsca projektu po jego zakończeniu.

Aby wziąć udział w projekcie, należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres lgdbadzmyrazem@gmail.com do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00.

Zasady rekrutacji:

 1. W następnej kolejności do projektu zakwalifikują się osoby z najwyższą liczbą punktów przyznawanych wg kryteriów wskazanych w punkcie 3.
 2. Kandydaci do udziału w projekcie opisują swoją aktywność społeczną w karcie zgłoszeniowej bądź dokumentują ją w dowolnej formie:
 3. przedstawienie własnego pomysłu lokalnej inicjatywy społecznej mimo braku wcześniejszego uczestnictwa w realizacji – 1 pkt.,
 4. udział w 1 inicjatywie społecznej – 2 pkt.,
 5. udział w 2 do 4 inicjatyw – 3 pkt.,
 6. udział w 5 i więcej inicjatywach – 4 pkt.
 7. wdrożenie w swoim środowisku własnej inicjatywy – 4 pkt.,
 8. udział w co najmniej jednym z poprzednich etapów projektu „Młodzi Lokalni Liderzy” zrealizowanych w 2018 r. – 5 pkt.
 9. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała liczba punktów.
 10. W sytuacji takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydować data dostarczenia dokumentów zgłoszeniowych do biura LGD (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura LGD).

Karta zgłoszenia uczestnika-1

Pisemna zgoda rodziców opiekunów