Zapraszamy do udziału w projekcie – Jesteśmy Razem!

Zapraszamy do udziału w projekcie Jesteśmy Razem! Gra planszowa promująca dziedzictwo i wspólnotę obszaru działania Stowarzyszenia – Lokalnej Grupie Działania „Bądźmy Razem”.

Cel projektu jest zmocnienie więzi pomiędzy mieszkańcami gmin członkowskich z terenu Stowarzyszenia – Lokalnej Grupie Działania „Bądźmy Razem” dzięki zespołowemu opracowaniu przez 30 osób reprezentujących te gminy gry planszowej promującej wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe tego obszaru, wyprodukowaniu tej gry, nieodpłatnej dystrybucji i jej aktywnej promocji wśród mieszkańców.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w czerwcu 2018 r. w jednodniowych warsztatach kreacji gier poprowadzonych przez przedstawiciela producenta. W ich trakcie wypracują koncepcję planszówki, zaproponują lokacje na planszę i pytania quizowe. Organizator zapewni uczestnikom dojazd na miejsce warsztatów, opiekę animatorów, całodzienne wyżywienie.

Okres realizacji maj – październik 2018 roku.

Udział w projekcie należy zgłosić do dnia 8 czerwca 2018 roku do godz. 15:00.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Karty zgłoszenia

Karta zgłoszeniowa uczestnika gry planszowej

Pisemna zgoda rodziców gra planszowa (osoba niepełnoletnia)