Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 24 marca 2023 r. (piątek) Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” o godzinie 16:00, (II termin 16:30) w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5.

Obecność wszystkich członków Stowarzyszenia obowiązkowa w związku z uchwaleniem zmian do Statutu na nowy okres programowania.

Program WZC 2023

Forum Przedsiębiorczości z udziałem PARP

W dniu 31 stycznia 2023 roku Prezes Jadwiga Snopkiewicz uczestniczyła w Forum Przedsiębiorczości Powiatu Węgrowskiego, które odbyło się w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie. Celem spotkania było przybliżenie całego spektrum wsparcia, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Aktualna oferta szkoleniowo-doradcza dla firm i nowe Fundusze Europejskie to tylko niektóre z poruszanych podczas spotkania tematów.
O możliwościach pozyskiwania funduszy za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości opowiedziała Pani Aneta Zielińska-Sroka, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Marketingu. Przedsiębiorcy uzyskali informację o nowej perspektywie na lata 2021-2027, dającej możliwość pozyskania środków finansowych dla wszystkich firm: od startupów, przez mikro, małe, średnie do dużych przedsiębiorstw.. W trakcie Forum poruszone zostały kluczowe tematy takie jak: innowacje, badania, inwestycje, rozwój kompetencji pracowniczych i inne. Ważnym elementem konferencji było zaprezentowanie sukcesów firm, które zrealizowały swoje projekty przy wsparciu Funduszy Europejskich.
Fot. Powiat Węgrowski.

Zaproszenie na spotkanie refleksyjne

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” serdecznie zaprasza reprezentantów wszystkich sektorów współtworzących LGD na coroczny warsztat refleksyjny, który odbędzie się 9 lutego 2023 r. (czwartek) w godz. 15.00-20.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 5, 07-100 Węgrów.

Zaproszenie na warsztat refleksyjny 2023 doc

Informacja

Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” informuje, że w dniach 3 i 6  lutego 2023 r.  o godz. 9:00 w biurze LGD „Bądźmy Razem”, ul. Piłsudskiego 23, odbędzie się szkolenie dla członków Rady i pracowników biura w ramach realizacji planu naprawczego.