Komunikat dla Beneficjentów

W związku z wydaniem rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2024 poz. 884) informujemy, że przepis wydłuża możliwość rozliczenia operacji z PROW 2014-2020, z obecnego 30 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r.

Jeżeli Beneficjent nie będzie  wstanie wyrobić się z rozliczeniem swoich operacji do czerwca 2024 r. powinni zawnioskować do Urzędu Marszałkowskiego o aneksowanie umowy – na podstawie ww. przepisu rozporządzenia. Warto pamiętać, że termin rozliczenia operacji wynika z umowy o dofinansowanie. Aby skorzystać z takiego wydłużonego terminu należy wystąpić do Urzędu o zmianę umowy w tym zakresie powołując się na ww. przepis rozporządzenia MRiRW.

rozporządzenie z 13 czerwca 2024 r.