Podpisania umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR.

Dnia 2 czerwca 2009 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się oficjalne spotkanie w celu podpisania umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju. W spotkaniu uczestniczyło 35 LGD. Nasza LGD zajęła 22 miejsce, otrzymaliśmy 155 punktów. Za pośrednictwem naszej LGD będziemy ogłaszać nabory dla potencjalnych beneficjentów na poszczególne wnioski w ramach LSR, tj.:

1. „Odnowa i rozwój wsi”;

2. „Małe projekty”;

3. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”;

4. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.