Polska Sieć LGD – szkolenie „Wytyczne szczegółowe w zakresie wdrażania LSR 2023-2027”

W dniu  10 maja 2024 roku odbyło się kolejne szkolenie online dot. „Wytyczne szczegółowe w zakresie wdrażania LSR 2023-2027” dla interwencji I.13.1 LEADER/ Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – RLKS – komponent Wdrażanie LSR.
Celem szkolenia było omówienie m.in. Wytycznych, przygotowania Procedur, Regulaminów nabór.
Szkolenie zorganizowała Polskie LGD dla wszystkich LGD-ów.
Z LGD „Bądźmy Razem” w szkoleniu udział wzięli Prezes Zarządu, Przewodniczący Rady i pracownicy biura.
Szkolenie poprowadził Paweł Rodak.