Prezentacja książki z międzynarodowego projektu „Kuchnia nas łączy”

5 grudnia 2022 w budynku Miejskiej Biblioteki Publiczna im. A. Cieszkowskiego w Węgrowie odbyła się prezentacja książek pt.  „W dawnej kuchni pogranicza polsko-litewskiego” oraz „W dawnej kuchni pogranicza polsko-litewskiego – przepisy” wydanych w ramach międzynarodowego projektu współpracy pn. „Kuchnia nas Łączy”, akronim „CUU” autorstwa Małgorzaty Buttitty, którą wydała LGD „Bądźmy Razem”.

Projekt pn. „Kuchnia nas Łączy” ma na celu promocję tradycyjnych produktów lokalnych, przedsiębiorczości  na obszarach wiejskich, wspólnych tradycji kulinarnych obszaru S-LGD  „Bądźmy Razem”, SLGD Tygiel Doliny Bugu i VVG Nemunas z Litwy poprzez realizacje działań edukacyjnych o tematyce dziedzictwa  kulinarnego i tradycyjnego produktów lokalnych.

W czasie spotkania autorka książki Małgorzata Buttitta opowiedziała o  ludziach tj. Marcjannie z Jawornickich Oborskieji i Wojciechu Wielkądko , obyczajach i kulinariach okolic jednej z naszych zapomnianych granic, ustanowionej na rzece Liwiec, którędy dawniej biegła granica polsko-litewska i odnalezionych przepisach.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach międzynarodowego projektu współpracy wspólnie z LGD „Tygiel Doliny Bugu”  i VVG Nemunas pn. Kuchnia nas Łączy”, akronim „CUU” w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.