Przygotowanie publikacji książkowej nt. potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego – projekt ZYDEL

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Równiny Wołomińskiej” realizuje projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego” o akronimie ZYDEL. W ramach projektu planujemy wydać 2000 egzemplarzy publikacji książkowej, w której będą opisane potrawy regionalne i rękodzieło artystyczne. Publikacja będzie przeznaczona do nieodpłatnej dystrybucji, ponadto jej wersja elektroniczna trafi na stronę internetową.

Celem wydania publikacji będzie promocja wytwórców produktów lokalnych i rękodzieła artystycznego z obszaru dwóch partnerskich LGD tj. „Bądźmy Razem” i „Równiny Wołomińskiej” realizujących projekt „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z tym zapraszamy osoby, firmy, organizacje, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, lokalnych producentów żywności, którzy działają w powiecie węgrowskim i gminie Bielany (pow. sokołowski) do przesłania informacji nt. Państwa działalności w zakresie produktów lokalnych, potraw regionalnych lub rękodzieła artystycznego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza:

  1. Bardzo prosimy o wpisanie informacji i zaznaczenie odpowiednich pól w wyznaczonych miejscach tabeli. Pozyskane w ten sposób dane zostaną zamieszczone w publikacji nieodpłatnie.
  2. Wypełnioną tabelę prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: lgdbadzmyrazem@gmail.com jako dokument z rozszerzeniem .doc lub .docx do dnia 30 września 2021r.
  3. Ponadto prosimy o przesłanie 3-5 zdjęć, z których jedno ma przedstawiać osobę lub grupę osób (w przypadku firmy, organizacji, stowarzyszenia, KGW), pozostałe fotografie mają pokazywać oferowane produkty lokalne, potrawy regionalne, rękodzieło artystyczne. Zdjęcia przesyłamy na adres e-mail: lgdbadzmyrazem@gmail.com jako załączniki o rozszerzeniu .jpg lub .jpeg. Obrazy muszą być wysokiej rozdzielczości – najlepiej 300 DPI.
  4. Prosimy o zapoznanie się i podpisanie się pod oświadczeniem RODO. Oryginał należy dostarczyć do Biura LGD „Bądźmy Razem” w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, III p.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy publikacji promującej nasze potrawy regionalne i rękodzieło artystyczne, które znajduje się na terenie naszej małej ojczyzny. Zachęcamy również do rozpowszechnienia informacji o możliwości rozreklamowania umiejętności naszych mieszkańców.

Dokumenty do pobrania: