Utworzenie nowoczesnego centrum ogrodniczego na obszarze LGD Bądźmy Razem

Kolejna inwestycja zrealizowana za pośrednictwem LGD „Bądźmy Razem” tj. Utworzenie nowoczesnego centrum ogrodniczego na obszarze LGD Bądźmy Razem
Działanie zrealizowane w ramach realizacji dofinansowania poddziałania 19.2.”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 w ramach przedsięwzięcia „Nowe innowacyjne źródła dochodu”.