Webinar – zasady dostępności i standardu WCAG 2.1, zgodnie PS WPR 2023-2027

Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” wzięło udział w spotkaniu (07.03.2024r.) webinar dot. dostosowywania strony internetowej do dostępności cyfrowej a także na co warto zwrócić uwagę przy tworzeniu treści aby był zgodne z Księgą Wizualizacji PS WPR 2023-2027.

Spotkanie dotyczyło omówienia wymagań dostosowania się do Księgi Wizualizacji PS WPR 2023-2027, ale także, w myśl Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, od dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z dostępnością cyfrową oraz standardem WCAG 2.1.

Standard WCAG wyrównuje szanse i poprawia dostęp do treści, znajdujących się na stronach internetowych, dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym dla niepełnosprawnych i seniorów.