Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

 

W dniu 9 lutego 2024 r.  za pośrednictwem Zoom Meeting formie zdalnej odbył się warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działalności LGD „Bądźmy Razem” w roku 2023.  LGD jest zobowiązana do realizacji każdego roku ewaluacji wewnętrznej i monitorowania realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność według wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem warsztatu było lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Czytaj dalej