Informacja dla organizacji pozarządowych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2024 roku Programu „Sport dla Wszystkich”. Program ma na celu popularyzację sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.
Program polega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych, a działania te realizowane są poprzez dofinansowanie m.in. zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym. Działania w tym zakresie obejmują szeroki wachlarz imprez, od zadań o charakterze ogólnopolskim, przez regionalne do lokalnych.
Na realizację zadań z zakresu naboru Programu na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 100 mln zł.

Czytaj dalej