Informacja dla beneficjentów

Szanowni Beneficjenci, wszyscy czekamy aż ukażą się wnioski z PROW 2014-2020, na podstawie których będzie można starać się o dofinansowanie własnych projektów.

Aby umilić Państwu czas oczekiwania na nabory wniosków na dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategi Rozwoju (LSR) za pośrednictwem naszej Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”  zachęcamy do zapoznania się z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR 2014-2020 dostępnymi w zakładce Akty prawne 2014-2020 – Regulaminy (…) oraz z celami LSR (str.32 – dokument).

Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego przygotowania i złożenia wniosku.

Biuro LGD „Bądźmy Razem”

Współpraca Lokalnych Grup Działania

18 lipca, odbyło się spotkanie Zarządu LGD „Bądźmy Razem” z przedstawicielami Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.
Prezes LGD „Bądźmy Razem” Ryszard Gajewski i prezes LGD „Tygiel Doliny Bugu” Agnieszka Wojtkowska przedstawili założenia do międzynarodowego projektu współpracy, który chcemy realizować z Litewską Grupą VVG Nemunas.
Stowarzyszenia chcą jak najszybciej przystąpić do jego realizacji, w tym celu w dniach 21-22 lipca na Litwie odbędzie się spotkanie z Grupą „Nemunas” na którym zostanie popisane porozumienie określające zakres współpracy i termin realizacji projektu.

DSC_0128 DSC_0142 DSC_0143 DSC_0152

LGD na wakacyjnym festynie

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” kontynuuje doradztwo i konsultacje z mieszkańcami w zakresie realizacji LSR.
W sobotę 16 lipca br. na zaproszenie Wójta Gminy Waldemara Cyrana pracownicy biura LGD spotkali się z mieszkańcami gminy Sadowne.
Była to również okazja do przybliżenia dotychczasowej działalności jak i promocji LGD „Bądźmy Razem” .
LGD rozdysponowała katalogi i ulotki informujące o środkach z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

0 DSC_0005 DSC_0053

 

Informacja

Na dzień dzisiejszy nie posiadamy formularza wniosku na okres programowania PROW 2014-2020. Po ukazaniu się formularza na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostanie on udostępniony na naszej stronie internetowej.

Poinformujemy również Państwa o terminach spotkań dot. szkoleń dla beneficjentów. Po przeprowadzeniu szkoleń ogłosimy nabory wniosków.

LGD na uczcie pierogowej

W niedzielę 10-go lipca br. pracownicy biura LGD spotkali się z mieszkańcami gminy Miedzna i okolic podczas festynu „Uczta pierogowa”  zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Skarbiec” w Miedznej.

Stowarzyszenie  – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” kontynuuje doradztwo i konsultacje z mieszkańcami w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  oraz  możliwości uzyskania wsparcia na zgłoszone projekty.

Na stoisku udzielano porad jak uzyskać pomoc w rozwoju organizacji pozarządowej, poprawy warunków lokalowych, rozpoczęcia i rozwoju działalności gospodarczej oraz organizacji miejsc i  imprez integracji społeczności lokalnej.

Doradztwa udzielali Prezes Ryszard Gajewski i Główna Księgowa Małgorzata Lipka-Chudzik

DSC_0371 DSC_0501 DSC_0503 DSC_0510 DSC_0592 DSC_0735