Zapytanie ofertowe LSR na lata 2014 – 2020 i ewaluacja

Stowarzyszenie – „Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na:
1. Ewaluację Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Bądźmy Razem” za lata 2007-2013
2. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście do siedziby Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” z siedzibą ul. 1 Maja 2, lok 306, 07- 130 Łochów w godzinach od 7.00 do 15.00.

Termin składania ofert upływa w dniu – 28.02.2015 r., o godz.: 15:00

 

zapytanie ofertowe LSR i Ewaluacja