Informacje z Urzędu Marszałkowskiego o postępie weryfikacji wniosków

Informacja o postępie weryfikacji operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” dane obejmują okres do 31 grudnia 2011 r.

Pobierz

Informacja o postępie weryfikacji operacji w ramach działania „Małe projekty” dane obejmują okres do 31 grudnia 2011 r.

Pobierz

Informacja o postępie weryfikacji operacji w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” dane obejmują okres do 31 grudnia 2011 r.

Pobierz

Harmonogram wraz z limitem środków na działanie Osi 4

Harmonogram naboru wniosków Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem”

Nabory wniosków do poszczególnych działań prowadzone będą cyklicznie. Informacje o rozpoczęciu naboru z odpowiednim wyprzedzeniem pojawiać się będą m.in. na naszej stronie internetowej, gdzie widnieć będzie również informacja dotycząca długości okresu przyjmowania wniosków.
Poniżej przedstawiamy kwartalny harmonogram naboru wniosków w ramach poszczególnych działań, natomiast informacje o dokładnych terminach pojawiać się będą na bieżąco.

Pobierz plik pdf

Podpisania umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR.

Dnia 2 czerwca 2009 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się oficjalne spotkanie w celu podpisania umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju. W spotkaniu uczestniczyło 35 LGD. Nasza LGD zajęła 22 miejsce, otrzymaliśmy 155 punktów. Za pośrednictwem naszej LGD będziemy ogłaszać nabory dla potencjalnych beneficjentów na poszczególne wnioski w Czytaj dalej